Wednesday, May 25, 2011

http://drosol.blogspot.com

Salam Bloggers,

Saya ingin memaklumkan bahawa, blogspot ini akan berpindah ke website lain. Sahaba-sahabat sekalian boleh melayari di http://www.drosol.com. Namun, website tersebut masih dalam proses penyelenggaran. Diharapkan, selepas ini layari di link baru itu.

Terima kasih.